Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie

De NBvT levert een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling en stimulatie van het bouwen in- en met hout, stimuleert innovaties en werkt in het kader van integrale kwaliteitsverbetering mee aan regelgeving. NBvT staat garant voor kwalitatief hoogwaardig houten producten. Nwe. 's-Gravelandseweg 16 1405 HM Bussum 035 694 7094 info@nbvt.nl www.nbvt.nl

http://nbvt.nl